Cognitieve Gedragstherapie

Er wordt hierbij gekeken naar de invloed van je gedachten (cognities) op je gedrag. Vaak beïnvloedt dat wat je denkt, voelt en doet elkaar. Gedachten en interpretaties geven je een bepaald gevoel. Vanuit dat gevoel volgen er bepaalde acties (gedragingen) en die kunnen weer leiden tot bepaalde gedachten. En zo vindt er continu een wisselwerking plaats. Met cognitieve gedragstherapie kan je leren om je gedachten, gevoelens en gedragingen om te zetten naar iets positiefs. Hierbij geef ik je ook huiswerkopdrachten. Deze vorm van therapie kan bij verschillende soorten klachten worden toegepast.