Pesso Psychotherapie

Bij deze behandelvorm wordt er minder gepraat en is er meer aandacht voor de lichamelijke beleving. Er wordt gewerkt met je lichaam waarbij je meer contact maakt met lichamelijke sensaties. Het onderzoeken wat deze sensaties voor jou betekenen en het nagaan of er een basisbehoefte achter ligt, speelt hierbij een grote rol. Het kan zijn dat er gedurende jouw leven niet voldaan is aan jouw basisbehoefte(n), waardoor je ontwikkeling negatief is beinvloed. Met Pesso psychotherapie wordt op symbolisch niveau een nieuwe herinnering aangemaakt die naast de reële negatieve ervaring staat. Je maakt als het ware een nieuwe blauwdruk (herinnering) aan van hoe een gebeurtenis had kunnen zijn. We gebruiken onder andere stenen, schelpen en soms rolfiguren om
personen, emoties en/of situaties uit te beelden. Het beleven, ervaren en symboliseren staan centraal.

Kinderen en jeugdigen kunnen deze therapievorm samen met hun ouder(s) en/of verzorger(s) en andere gezinsleden volgen. (Jong)volwassenen kunnen deze therapievorm zowel individueel als in groepsverband volgen.
Voorafgaand aan Pesso Psychotherapie wordt aan (jong)volwassenen een lichaamsgerichte oefeningengroep geadviseerd die ook in de praktijk wordt aangeboden.