(Jong)volwassenen

Pesso psychotherapie

Wat is Pesso psychotherapie?
Deze vorm van therapie is lichaamsgeoriënteerd en kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Lichamelijke beleving, het voelen, ervaren en symboliseren (verbeelden), expressie en interactie, zowel non-verbaal als verbaal, staan centraal.
Er wordt bij deze therapievorm van uitgegaan dat vroege (ook pre verbale) ontwikkelingstekorten, onvervulde basisbehoeften en traumatische ervaringen zowel als mentale als lichamelijk ervaringen worden opgeslagen. Hierdoor kunnen mensen in hun verdere ontwikkeling belemmerd worden. In het heden kunnen deze nog in mentale, lichamelijke en spirituele houdingen tot uiting komen. Hierdoor kunnen diverse klachten ontstaan die contact met jezelf en anderen bemoeilijken.

Gedurende Pesso psychotherapie leer je meer bewust te worden van je lichamelijke ervaringen waardoor je beter herkent wat je nodig hebt en hoe je hier op passende wijze uiting aan kan geven. Op symbolische wijze kan je een nieuwe meer positieve ervaring opdoen en een nieuwe blauwdruk vormen die helend is. Er worden stenen en schelpen gebruikt om een gevoel, persoon of situatie uit te beelden. Daarnaast kunnen andere personen als rolfiguur, bijvoorbeeld als steunfiguur of als een persoon uit je verleden, ingezet worden om te helpen uitbeelden van wat jij innerlijk beleeft.
Aangezien conflicten en traumatische ervaringen in contact met anderen ontstaan, heeft het de voorkeur om ze ook aan te pakken in contact met anderen. Daarom wordt de groepstherapie aanbevolen boven die van individuele therapie.

Een individuele sessie van 60 minuten kost 95 euro p.p.
Deze behandeling wordt deels vergoed. Ik ben aangesloten bij de NVPA. Neem contact met je zorgverzekeraar op om meer te weten te komen in hoeverre jij recht op vergoeding hebt. 
Oefeningengroep
Omdat het lichamelijk voelen, ervaren en beleven centraal staan in deze vorm van therapie, is het van groot belang dat mensen contact kunnen maken met hun lichamelijke gevoelens. Om dat te bevorderen, biedt mijn praktijk een oefeningengroep aan. Middels uiteenlopende oefeningen leer je door middel van te ervaren en beleven in contact komen met lijfelijke sensaties, behoeften en gevoelens. Naast het ervaren, werken we toe naar vragen zoals; Wat betekenen ze voor jou? Mogen ze er zijn? Wat wil je lichaam aangeven? Waar heeft het wel of juist geen behoefte aan? Hoe geef je vorm aan deze behoefte?

Voor wie: mensen boven de 18 jaar die last hebben van uiteenlopende klachten en ingrijpende geburtenissen uit hun verleden. 
Duur: 8 weken
Startdatum: woensdag 24 januari 2024 
Tijd: 19.00-20.30 uur
Frequentie: wekelijks
Aantal deelnemers: 6-10
Locatie: Buurtcentrum A3, Dorpsstraat 386, 1566 BR Assendelft
Kosten: 250 euro p.p.

Deze behandeling wordt deels vergoed. Ik ben aangesloten bij de NVPA. Neem contact met je zorgverzekeraar op om meer te weten te komen in hoeverre jij recht op vergoeding hebt.

Behandeling middels Emotional Freedom Techniques (EFT)

Wat houdt EFT in?
De technieken die hierbij toegepast worden zijn ontwikkeld vanuit de visie dat de oorzaak van al je negatieve emoties het gevolg zijn van een energieverstoring in je lichaam. Dit energiesysteem is bekend binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde. Om de disbalans op te heffen is het belangrijk dat de energiebanen, ook wel meridianen genoemd, geactiveerd worden. Op die meridianen liggen acupunctuurpunten en door het onder andere te kloppen op deze punten kan de disbalans opgeheven worden. Het doel is om de associatie tussen trigger en emotionele respons bij jou te doorbreken. Het lijkt een beetje op EMDR maar is een mildere vorm, breder toepasbaar en je behoudt meer de regie over je proces.

EFT is goed toepasbaar bij uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten en bij het verwerken van licht ingrijpende gebeurtenissen tot meervoudig en complex trauma waarbij er sprake is van PTSS.

Voor wie: mensen boven de 18 jaar met uiteenlopende psychische en/of
lichamelijke klachten.
Locatie: in de praktijk
Een EFT sessie van 60 minuten kost 95 euro
Een EFT sessie van 90 minuten kost 120 euro

Deze behandeling wordt deels vergoed. Ik ben aangesloten bij de NVPA. Neem contact met je zorgverzekeraar op om meer te weten te komen in hoeverre jij recht op vergoeding hebt.